portal respublika

Přeložit stránku


О портале RESPUBLIKA.CZ

 • Год основания - 2006 г.
 • Запуск портала в тестовом режиме - 2009 г.
 • Официальный старт портала - 2010 г.
 • Запуск баннерной рекламы на портале - 2012 г.
 • Запуск e-shop по продаже рекламы на портале - 2013 г.
 • Разделение портала на отдельные сервисы - 2014 г.
 • Смена дизайна и логотипа портала - 2015 г.
 • Rok založení - 2006
 • Spuštění portálu v testovacím režimu - 2009
 • Oficiální spuštění webové stránky - 2010
 • Spuštění  bannerové reklamy na našich stránkách - 2012
 • Spuštění e-shopu  pro prodej reklamy na portálu – 2013
 • Rozdělení do jednotlivých portálových služeb - 2014
 • Změna designového loga a webové stránky – 2015

Информационный портал в Чехии RESPUBLIKA.CZ создан на русском языке для жителей и гостей Чехии.

Основная цель:

 • Информировать читателей портала о культурных мероприятиях, новостях из области финансов, политики и общественной жизни чешкой республики. Предлагать эффективные решения для развития бизнеса в Чехии.

Предлагаем нашим посетителям бесплатные сервисы для общения и предпринимательской деятельности.

Наша эффективная реклама среди русскоговорящей аудитории портала помогает нашим клиентам добиться ожидаемых результатов.

Ruský informační portál RESPUBLIKA.CZ byl vytvořen pro ruské hovořící obyvatele a návštěvníky České republiky

Hlavní cil:

 • Informovat čtenáře o politice, financích, zákonech, kulturních a sportovních událostech z důvěryhodných zdrojů a hlavně v ruštině. Nabízí efektivní řešení pro rozvoj podnikání v České republice.

Našim návštěvníkům nabízíme bezplatné služby pro komunikaci a podnikání.

Reklamní plochy pro rusky mluvící publikum, které pomohou našim zákazníkům k dosažení očekávaných výsledků, protože máme vysokou návštěvnost portálu a ke každé reklamě, pokud je v češtině, připravujeme kvalitní překlad do ruštiny.

Движение вперед:

 • - Неустанно улучшаем функционал наших качественных и простых в использовании служб для каждодневного использования.
 • - Поддерживаем новые интересные начинания, которые продвигают вперед нас, наших пользователей и наших клиентов.
 • - Мы любим то, чем мы занимаемся, что дает нам неиссякаемую силу.

Cesta vpřed:

 • - Neustále zlepšujeme funkčnosti našich kvalitních a snadno použitelných služeb.
 • - Podporujeme nové iniciativy, které posouvají nás, naše uživatele a zákazníky vpřed.
 • - Nám se libí co děláme a co nám dává nevyčerpatelnou sílu.

Респект:

 • - Мы уважительно относимся к нашим читателям, партнерам, клиентам и к самим себе.
 • - Ответственно подходим к поставленым задачам и обязательствам.

Respekt:

 • - Respektujeme naše čtenáře, partnery, klienty a sami sebe.
 • - Máme odpovědný přístup k úkolům a povinnostem.
   

0
ПУБЛИКАЦИИ